Program mera za sprečavanje zaraznih bolesti kod životinja

Kao i predhodnih godina i ove godine je na snazi obavezna kontrola svih goveda, ovaca, koza i priplodnih svinja na brucelozu, opaku bolest koja se prenosi i na ljude. Kontrola se vrši planskim posetama od strane veterinara svim registrovanim domaćinstvima koja poseduju ove životinje i uzimanjem uzoraka krvi od njih. Analize krvi vrše akreditovani veterinarski specijalistički instituti a sve u cilju očuvanja zdravlja ljudi. Ako imate neko pitanjce za nas, tu smo za vas.